DeoxIT® D5S-6 Spray. Profi čistič kontaktů

Kód: D5S-6-LMH
14 hodnocení
669 Kč
Skladem

DeoxIT® D5S-6 Spray s nastavitelným L-M-H ventilem, CAIG Čistič kontaktů

Detailní informace

Detailní popis produktu

Informace o produktu "DeoxIT® D5S-6 Spray s nastavitelným L-M-H ventilem, CAIG Contact Cleaner & Rejuvenator"
Klasický starý sprej s nastavitelným L-M-H ventilem a červeným brčkem.

Skvělý čistič kontaktů z Kalifornie, jediná věc, která skutečně zabraňuje praskání potenciometrů a konektorů. DOPORUČUJEME!

  • Caig DeoxIT® D5S-6 je víc než čistič kontaktů - chemicky zlepšuje spoje
  • Rychle působící dezoxidační roztok, který čistí, chrání, maže a zlepšuje vodivost všech kovových konektor a kontaktů - bez poškození kovů a plastů
  • Čistič a omlazovač kontaktů - Vrací staré systémy zpět do života!
  • Nastavitelné dávkování otočením ventilu

Obsah: 142gr., cca 182ml, 5% roztok.

Součásti označení určující nebezpečnost:
Destiláty (ropné), hydrogenované lehké
H222-H229 Extrémně ammabilní aerosol. Nádoba pod tlakem: Při zahřátí může prasknout.
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může být smrtelný.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P210 Uchovávejte mimo dosah tepla, horkých povrchů, jisker, otevřeného ohně a jiných zdrojů vznícení.
Zákaz kouření.